HDPE

High Density Polyethylene

Polyethylene ความหนาแน่นสูงเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการปั้นตามที่สูงทนต่อผลกระทบและไม่ได้ รับผลกระทบจากสารเคมีมากที่สุด HDPE จะใช้เป็นหลักในการฉีดพลาสติกและเป่าปั้น มันอาจจะ ใช้ในรูปแบบสูญญากาศหรืออัด ทำงาน อุณหภูมิג€"35 ֲ ° C ถึง +65 ° C ֲ